Osiguranje vozila

Svaki vozač je obavezan da zaključi osiguranje od auto odgovornosti, kako bi osiguravajuće društvo sa kojim je zaključen ugovor o "obaveznom osiguranju" umesto njega platilo štetu koju pretrpi treće lice ako je do saobraćajne nesreće došlo njegovom krivicom.

Za vašu sigurnost na putu možemo Vam ponuditi usluge osiguranja preko jednog od ponuđenih osiguravajućih društava:

wiener osiguranje
dunav osiguranje
auto moto savez osiguranje
VRH