O auto centru Cesta

auto centar cesta

Stanica za tehnički pregled morotnih vozila "Auto Centar Cesta" d.o.o. Novi Pazar posluje od 1996. godine.

Firma poseduje sopstveni objekat sa ciljem što sveobuhvatnijeg pružanja usluga iz oblasti saobraćaja, preduzeće pruža i usluge tehničkog pregleda svih vrsta vozila, registracije, osiguranja, prenosa vlasništva vozila, osiguranje imovine i kasko polise kao i sve vrste atesta vozila.

Takođe posedujemo i laboratoriju za ispitivanje i popravku tahografe koja je akreditovana po evropskim standardima, a u saradnji sa AMSS - CMV (Centrom za motorna vozila) uz izdavanje sertfikata.

Naše vrednosti su tradicija, sigurnost i poverenje.

VRH